Bioenergia

Hake

 

Biomega  Oy on yksi Oulun talousalueen suurimpia bioenergian tuottajia. Ostamme haketettavaa puuta suoraan metsänomistajilta, metsäkoneurakoitsijoilta, sahoilta ja metsänhoitoyhdistyksiltä.